Firma ZBD Mocny posiada własną wytwórnie mas bitumicznych BENNINGHOVEN o zdolności produkcyjnej 240t/godz. zlokalizowanej w Błaszkach przy ul. Polna 29. i własne laboratorium, gdzie wykorzystując nowoczesne wyposażenie laboratoryjne, jako producent masy bitumicznej oferuje sprzedaż wysokiej jakości mieszanek mineralno-bitumicznych do warstw podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej, w tym mieszankę mastyksowo-grysową (SMA).