Firma realizuje roboty z zakresu szeroko rozumianej branży drogowej, w tym budowa, remonty cząstkowe i roboty utrzymaniowe dróg, nakładki bitumiczne, roboty brukarskie a także infrastrukturę towarzyszącą, np.:

  • branża kanalizacyjna,
  • branża odwodnieniowa,
  • branża wodociągowa,
  • branża elektryczna,
  • branża teletechniczna.

Przy realizacji robót firma współpracuje także ze stałymi i doświadczonymi podwykonawcami powyższych branż.

Posiadane długoletniego doświadczenia w branży drogowej, profesjonalizm, nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowany personel i długofalowa współpraca z dostawcami materiałów oraz dostawcami usług, sprawia że firma ZBD Mocny może realizować każde zlecenie na rzecz instytucji publicznych oraz firm i osób prywatnych z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowalną.