Początki działalności firmy sięgają 1982 roku. Natomiast firma pod nazwą Zakład Budowlany Henryk Mocny z siedzibą ul. Polna 29, 98-235 Błaszki w województwie łódzkim prowadzi działalność gospodarczą od 1994 roku na terenie całej Polski w zakresie przeważającej działalności gospodarczej według kodu "PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Obecnie, od 05.03.2019 roku firma funkcjonuje pod nazwą Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny (nazwa skrócona ZBD Mocny).

Firma ubiega się o udzielenie zamówień publicznych przystępując do przetargów różnej wielkości, gdzie Inwestorami z którymi współpracuje są m.in. jednostki samorządowe wszystkich szczebli oraz zarządy dróg powiatowych, miejskich, wojewódzkich a także oddziały GDDKiA. Zakład przystępuje również do przetargów w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Poza tym firma realizuje zlecenia na rzecz podmiotów prywatnych.

Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z Naszą ofertą.

Nasze certyfikaty

Firma ZBD Mocny dąży do utrzymania wysokiego poziomu jakości swoich produktów i usług stosując system Zakładowej Kontroli Produkcji.