Kontakt

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

NIP 6180018481
REGON 250034554

Dział Techniczny

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Wytwórnia betonu

Dział Obsługi Budowy