Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

NIP 6180018481
REGON 250034554

98-235 Błaszki
ul. Polna 29
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Wytwórnia betonu - zamówienia na beton
Tel. 663 263 434 lub 798 610 332
betoniarnia@zbdmocny.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych
Tel. 732 806 311
laboratorium@zbdmocny.pl

Dział Techniczny
Tel. 601 682 923
dzialtechniczny@zbdmocny.pl

Dział Transportu
Tel. 887 776 608
transport@zbdmocny.pl

Dział Przetargów
Tel. 509 152 799
biuro@zbdmocny.pl

Dział Księgowości
Tel. 663 332 202
ksiegowosc@zbdmocny.pl

Dział Kadr
Tel. 661 330 270
kadry@zbdmocny.pl
Statut bocznicy kolejowej "ZBD H. Mocny" w Błaszkach (PDF)