Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

NIP 6180018481
REGON 250034554

98-235 Błaszki, ul. Polna 29
tel. 509 152 799
tel. 43 829 15 85
biuro@zbdmocny.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Dział Techniczny
Tel. 512 118 319
dzialtechniczy@zbdmocny.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych
Tel. 732 806 311
laboratorium@zbdmocny.pl

Wytwórnia betonu
Tel. 663 263 434 lub 798 610 332
betoniarnia@zbdmocny.pl

Dział Księgowości
Tel. 663 332 202
ksiegowosc@zbdmocny.pl

Dział Kadr
Tel. 661 330 270
kadry@zbdmocny.pl